Forsikring

Som medlem i NMF er musikantene forsikret gjennom if når de deltar på arrangementer og aktiviteter i regi av korpset.

Denne forsikringen dekker følgende:

Instrumentforsikring

Instrumentforsikringen er en verdisaksforsikring som gjelder over hele verden. Forsikringen er knyttet til medlemmet og dekker derfor også instrumenter som er privat eid, eller som tilhører andre korps.

Reiseforsikring

Reiseforsikringen er en komplett reiseforsikring, og gjelder på reiser i hele verden. Den inneholder følgende elementer:

Reisegodsforsikring, kr 10.000 (skader under kr 500 erstattes ikke)

Reisesykeforsikring/hjemtransport: Ubegrenset sum

Avbestillingsbeskyttelse inntil kr 20.000 (gjelder enkeltmedlemmer)