Styret

Styret i Grim Skolemusikkorps er korpsets øverste organ. Det består av foreldre til musikanter valgt på årsmøtet, korpssjef og styreleder. I tillegg møter dirigent når det er passende.

Fra mars 2018 er styrets sammensetning som følger:

Leder: Kirsti Timenes
Korpssjef: Kirsti Timenes
Kasserer: Ingvald Jessen
Sekretær: June Pernille Johannesen
Styremedlem: Cecilie Nystad
Varamedlem: Trude Norman Ose

Økonimiutvalg: Monica Gude og Trude Norman Ose
Materialforvalter: Ingvald Jessen
Revisor: Tina Andersson Jensen og Stein Veseth
Uniformskomite: Siren Jessen og June Pernille Johannesen
Reisekomite: Siren Jessen, Monica Gude og Tina Andersson Jensen
Noter: Trude Norman Ose og Kjetil Thorsdalen (frem til sommeren 2018)
Valgkomite: Styret